Telefon 75 77 19765

Niemiecki podatek od usług budowlanych

Wszystkie osoby (firmY), które świadczą usługi budowlane w Niemczech podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego jest zobowiązany zleceniodawca. Wysokość podatku wynosi 15% od wartości usług - Podatek Bauabzugsteuer dotyczy także przedsiębiorców, którzy posiadają firmę zarejestrowaną tylko w Polsce i wykonują usługę w Niemczech. Klient pobierając podatek powinien wystawić w związku z tym zaąwiadczenie na specjalnym formularzu. 

Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie. Wniosek składa się w urzędzie skarbowym w Niemczech. Praktycznie każda niemiecka firma ma takie zwolnienie. Również firmy polskie mogą zyskać takie zwolnienie, jeżeli złożą o nie wniosek. Warunkiem zwolnienia jest jednak przeprowadzenie rejestracji podatkowej w Niemczech oraz uzyskanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer). Rejestracja podatkowa nie rodzi automatycznie obowiązku płacenia w Niemczech podatku dochodowego. Chodzi w niej głównie o ujęcie podmiotu w ewidencji urzędu skarbowego i w przypadku podmiotów zagranicznych o ustalenie rezydencji podatkowej. 

Nasza firma pomaga w uzyskaniu zwolnienia z podatku od usług budowlanych oraz w odzyskaniu podatku, jeżeli został on juz odprowadzony do niemieckiego urzędu skarbowego..
 

czytaj więcej »

Informacja o formalnościach i oferta naszej fimy - do pobrania:

Rejestracja podatkowa firmy 1-osobowej (zwolnienie z podatku od usług budowlanych)

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa1.pdf

 

Rejestracja podatkowa spółki osobowej

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa_spolka1.pdf

 

Rejestracja podatkowa spółki kapitałowej

http://www.taxrefund.pl/druki/rejestracjapodatkowa_spolka2.pdf

 

Przedłużenie lub odnowienie zwolnienia z podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

http://www.taxrefund.pl/druki/Bauabzugsteuer_zwolnienie2.pdf

 

Zwrot podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

http://www.taxrefund.pl/druki/Bauabzugsteuer_zwrot.pdf